Środa
23
Lipiec
Kalendarium
"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. " - Jan Paweł II


Brązowa Szkoła 2014

w XVI Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektyw 2014

Publikacja: 2014-07-09

Podręczniki

SZKOLNA LISTA

ksiazka.gif
PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2014/2015

podręczniki,
których nie ma na liście
będą zakupione przez szkołę

więcej

Publikacja: 2014-06-25

UWAGA!!!

zebranie
Rodziców
i nowo przyjętych Uczniów
Gimnazjum

więcej

Publikacja: 2014-06-23

Odyseja Umysłu

U nas w Szkole jest
"Odyseja Umysłu"

Odyseja - Umysłu - 2014 - 2x

więcej

Publikacja: 2014-03-17

program Moje Finanse

Publikacja: 2014-02-05

pielgrzymka do Włoch

pielgrzymka

Publikacja: 2014-01-19

sport w naszej szkole

zapraszamy do Akademii Koszykówki

sks.katolik.edu.pl

Ośrodek Sportowy zaprasza

Publikacja: 2014-01-18

1%

1% podatku
na rzecz
Katolickiego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II

Publikacja: 2014-01-17
Zobacz więcej...

Nabór

do G i m n a z j u m

Serdecznie Zapraszamy!

dokumenty do pobrania

WARUNKI PRZYJĘCIA  do GIMNAZJUM

 • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
 • Zachowanie minimum dobre.
 • Pozytywna ocena z religii.
 • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów
 • i druków szkoły:
 1. podanie rodziców o przyjęcie ucznia do gimnazjum wraz z dwoma zdjęciami,
 2. świadectwo chrztu,
 3. świadectwo ukończenia V kl. szkoły podstawowej,
 4. kwestionariusz kandydata (druk szkoły),
 5. zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia (2 egz.)
  dotyczące zgody na płacenie czesnego
  w wysokości 400 zł miesięcznie (druk szkoły).
 6. kopia aktualnej karty ocen

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł  po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

  Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi.

 

Logo Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
91-170 Łódź, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156
tel. 42 613 18 60, 42 652 77 09, tel./fax 42 613 18 65
e-mail: gimnazjum@katolik.edu.pl, liceum@katolik.edu.pl
Adres strony
Dokument wydrukowany ze strony: www.katolik.edu.pl/rekrutacja/gimnazjum/
Facebook