Sobota
20
Grudzień
Kalendarium
"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca! Sercem!" - Jan Paweł II
librus

Publikacja: 2014-09-25

Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw 2014

Brązowa Szkoła 2014

tarcza.gif

Publikacja: 2014-09-24

sport w naszej szkole

zapraszamy do Akademii Koszykówki

sks.katolik.edu.pl

Ośrodek Sportowy zaprasza

Publikacja: 2014-08-01

1%

1% podatku
na rzecz
Katolickiego Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II

więcej

Publikacja: 2014-03-18

Odyseja Umysłu

U nas w Szkole jest
"Odyseja Umysłu"

Odyseja - Umysłu - 2014 - 2x

więcej

Publikacja: 2014-03-17

nasza szkoła uczestniczy w projekcie

nasza szkoła uczestniczy w projekcie

Publikacja: 2014-03-17

Edukacja Ekologiczna

logo.gifW ramach
Edukacji Ekologicznej
szkoła otrzymała...

Publikacja: 2013-04-08
Zobacz więcej...

Nabór

do G i m n a z j u m

Serdecznie Zapraszamy!

dokumenty do pobrania

WARUNKI PRZYJĘCIA  do GIMNAZJUM

 • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
 • Zachowanie minimum dobre.
 • Pozytywna ocena z religii.
 • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów
 • i druków szkoły:
 1. podanie rodziców o przyjęcie ucznia do gimnazjum wraz z dwoma zdjęciami,
 2. świadectwo ukończenia V kl. szkoły podstawowej,
 3. kwestionariusz kandydata (druk szkoły),
 4. zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia (2 egz.)
  dotyczące zgody na płacenie czesnego
  w wysokości 400 zł miesięcznie (druk szkoły).
 5. kopia aktualnej karty ocen

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł  po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 – 15.00.

  Spotkanie z nowoprzyjętymi uczniami i ich rodzicami oraz
  testy językowe odbędą się 26.06.2015 r. o godz. 15.00

 •  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z  kandydatem
    w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
 •   Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc !

 

Logo Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
91-170 Łódź, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156
tel. 42 613 18 60, 42 652 77 09, tel./fax 42 613 18 65
e-mail: gimnazjum@katolik.edu.pl, liceum@katolik.edu.pl
Adres strony
Dokument wydrukowany ze strony: www.katolik.edu.pl/rekrutacja/gimnazjum/
Facebook