Sobota
4
Lipiec
Kalendarium
"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę." - Jan Paweł IISzanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Zebranie Rodziców
i
nowo przyjętych Uczniów Gimnazjum

zaproszenie.gif

Publikacja: 2015-06-15
Zobacz więcej...


librus

Publikacja: 2014-09-25

sport w naszej szkole

sks.katolik.edu.pl

Ośrodek Sportowy zaprasza

Publikacja: 2014-08-01

1% dla KGiLO

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Publikacja: 2014-07-01

Nabór

do G i m n a z j u m

Serdecznie Zapraszamy!

dokumenty do pobrania

WARUNKI PRZYJĘCIA  do GIMNAZJUM

 • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
 • Zachowanie minimum dobre.
 • Pozytywna ocena z religii.
 • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów
 • i druków szkoły:
 1. podanie rodziców o przyjęcie ucznia do gimnazjum wraz z dwoma zdjęciami,
 2. świadectwo ukończenia V kl. szkoły podstawowej,
 3. kwestionariusz kandydata (druk szkoły),
 4. zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia (2 egz.)
  dotyczące zgody na płacenie czesnego
  w wysokości 400 zł miesięcznie (druk szkoły).
 5. kopia aktualnej karty ocen

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł  po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

  Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 – 15.00.

  Spotkanie z nowoprzyjętymi uczniami i ich rodzicami oraz
  testy językowe odbędą się 26.06.2015 r. o godz. 15.00

 •  Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z  kandydatem
    w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
 •   Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc !

 

Logo Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
91-170 Łódź, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156
tel. 42 613 18 60, 42 652 77 09, tel./fax 42 613 18 65
e-mail: gimnazjum@katolik.edu.pl, liceum@katolik.edu.pl
Adres strony
Dokument wydrukowany ze strony: www.katolik.edu.pl/rekrutacja/gimnazjum/
Facebook