Poniedziałek
30
Listopad
Kalendarium
"Nie ma większego bogactwa w narodzie nad świetnych obywateli." - Jan Paweł II
librus

Publikacja: 2015-10-29


   KONSULTACJE   

Publikacja: 2015-10-28


SKRÓCONY
rozkład zajęć

Publikacja: 2015-10-27

sport w naszej szkole

sks.katolik.edu.pl

Ośrodek Sportowy zaprasza

Publikacja: 2014-08-01

Nabór

do G i m n a z j u m

Serdecznie Zapraszamy!

dokumenty do pobrania

WARUNKI PRZYJĘCIA  do GIMNAZJUM

 • Średnia ocen min. 4,0 z wszystkich przedmiotów
 • Zachowanie minimum dobre.
 • Pozytywna ocena z religii.
 • Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów
 • i druków szkoły:
 1. podanie rodziców o przyjęcie ucznia do gimnazjum wraz z dwoma zdjęciami,
 2. świadectwo ukończenia V kl. szkoły podstawowej,
 3. kwestionariusz kandydata (druk szkoły),
 4. zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia (2 egz.)
  dotyczące zgody na płacenie czesnego
  w wysokości 400 zł miesięcznie (druk szkoły).
 5. kopia aktualnej karty ocen

  Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub w internecie.

  Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł  po wpisaniu kandydata na listę uczniów.

 

W CZASIE WAKACJI
Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły 

we wtorki

w godz. 10.00 – 14.00

 

 •   Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z  kandydatem
 •   w obecności rodziców (opiekunów prawnych)!
 •   Przyjmowanie kandydatów zakończymy z chwilą wyczerpania limitu miejsc !

 

Logo Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
91-170 Łódź, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 156
tel. 42 613 18 60, 42 652 77 09, tel./fax 42 613 18 65
e-mail: gimnazjum@katolik.edu.pl, liceum@katolik.edu.pl
Adres strony
Dokument wydrukowany ze strony: www.katolik.edu.pl/rekrutacja/gimnazjum/
Facebook